MOJE MNENJE. SOFOKLES. KRALJ OJDIPUS. (IN ANTIGONA.)